10 oktober
2019
11.00 - 15.00 uur
De Duurzame Bossche Challenge
Programma
Samen bouwen aan een duurzamer Den Bosch    

Op 10-10, de dag van de duurzaamheid, organiseren Avans en gemeente ’s-Hertogenbosch een evenement voor partners, collega’s, inwoners, studenten en scholieren die willen bijdragen aan een inclusieve, veilige, veerkrachtige, duurzame stad.

Kom meedoen en vergroot je impact door met anderen samen te werken! In de Duurzame Bossche Challenge ga je met elkaar zoeken naar oplossingen op actuele vraagstukken die leven in de stad. Hoe houden we de stad samen veerkrachtig? Hoe houden we onze stad veilig? Hoe zorgen we voor sociale cohesie? En hoe verduurzamen we de stad? Waar vind je partners die met jou doelen bereiken? En hoe smeden we sterke coalities om echt stappen te zetten?

De methode achter de challenges is The Natural Step, en Berend Aanraad start de Duurzame Bossche Challenge met een korte, inspirerende introductie. De concrete resultaten aan het einde van de challenge dragen bij aan Sustainable Development Goal 11 (een inclusieve, veilige, veerkrachtige, duurzame stad) en dragen bij aan de realisatie van de vier Bossche duurzame ambities:

-> Groen en gezond
Wij leven in een groene en schone stad waar mensen gezond kunnen wonen werken en leven.
-> Energie
Wij gebruiken alleen 100% schone en hernieuwbare (duurzame) energiebronnen.
-> Materialen
Wij kennen geen afval meer.
-> Mobiliteit
Wij verplaatsen ons 100% stil, schoon en snel.

Aan de hand van prikkelende vragen ga je aan de slag. Hoe betrekken we iedereen bij het schoner en groener maken van de stad? Hoe ziet het vervoer in de toekomst eruit? Per ambitie worden 2 à 3 ideeën opgehaald waar een vervolg aan gegeven wordt. Vervolgens kijken we naar welke oplossingen er te vinden zijn en wat er nu al bekend is. De challenge wordt afgesloten met het prioriteren van acties en stappen. En, heel belangrijk, we spreken een concreet vervolgmoment af voor verdere samenwerking.

Wij starten om 11.00 uur in het Atrium van Avans aan de Onderwijsboulevard 215. Om 15.00 ronden we af en als kers op de taart verplaatsen we, met elektrisch vervoer, naar de W2 om te genieten van de Masterclass Geluk van Guido Wijers. Om 16.30 uur sluiten we af met een gezamenlijk borrel met alle partners die deel nemen aan de dag van de duurzaamheid in de W2.

Doe je ook mee? Meld je dan zo snel mogelijk aan via deze link.
Locatie
Doe mee!
Push the button is voor iedereen in Den Bosch en de andere kernen van de gemeente. Want iedereen wil dat de stad en dorpen groen, mooi en gezond zijn. Doe mee. Druk op de knop en deel je idee.
Idee insturen